Agenda

Naast de vaste clubavonden organiseren we uiteenlopende evenementen op en rond Pacific. Of het nu gaat om een kunstzinnige workshop voor kinderen, live muziek avonden, gesproken woord, comedy, salsa of maandelijkse exposities van bekende en minder bekende kunstenaars, we vinden het belangrijk om creatieve een podium te bieden. Neem hieronder een kijkje naar ons programma.

HUISREGELS PACIFIC

HUISREGELS PACIFIC

○ Bezoekers die onder invloed van drugs of dronken zijn wordt de toegang ontzegd.

○ Pacific schenkt alleen alcohol aan bezoekers van 18 jaar of ouder. Bezoekers die alcohol doorgeven aan personen onder 18 jaar en personen onder de 18 jaar die alcohol nuttigen, wordt de toegang ontzegd. 

○ Bezoekers van Pacific accepteren dat ze op camerabeeld kunnen worden vastgelegd.

○ In het belang van de veiligheid dienen bezoekers de aanwijzingen van het personeel van Pacific op te volgen. 

○ Bij Pacific zijn de landelijke regels over het rookverbod van kracht. Roken en het gebruik van e-smokers is alleen toegestaan op het terras.

○ Wapens, messen en harddrugs zijn verboden. Wanneer bezoekers dit bij zich dragen, wordt de politie altijd gewaarschuwd. 

○ Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers worden gefouilleerd en tassen worden doorzocht. 

○ In Pacific kan de bezoeker worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven de 80 dBA. Gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker. 

○ Bij het constateren of het ervaren van overlast of intimidatie door een mede-bezoeker in welke vorm dan ook, verzoeken we de bezoeker hier direct melding van te maken bij personeel zoals beveiliging, barpersoneel of glazenhalers, zodat er direct passend opgetreden kan worden.

 

HET IS BIJ PACIFIC NIET TOEGESTAAN

○ Te handelen in soft- en harddrugs.

○ Consumpties mee te nemen buiten de aangegeven grenzen van het terras. 

○ Eigen etenswaren, drank, stickers of stiften mee naar binnen te nemen. 

○ Glaswerk mee naar buiten te nemen.

○ Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van het entreebewijs en wordt de toegang voor een bepaalde periode ontzegd. Bij overtreding van onze huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entreegelden.

○ Om ten opzichte van mede-bezoekers uitingen te doen van racisme, seksisme, homofobie, transfobie, xenofobie, vetfobie, albinisme, leeftijdsdiscriminatie of op andere manieren hinderlijk, agressief, discriminerend of intimiderend te vertonen.